VT Family - шаблон joomla Продвижение

OFERTA EDUCATIONALA       

Curriculumul Școlii Gimnaziale Nr.1 Dor Mărunt sat este unul complex care este astfel conceput încât să asigure o pregătire corespunzătoare a elevilor pentru continuarea studiilor atât în instituţii de învăţământ româneşti, cât şi în străinătate. Acest lucru se realizează prin completarea curriculumului de bază - care este cel românesc, focalizarea pe competenţele cheie stabilite la nivel european.

 

1.Oferta curriculara pentru  anul scolar 2014-2015

Clasa

Nr de clase

Pregatitoare

3

Clasa I

3

Clasa II

3

Clasa III

2

Clasa IV

4

Clasa V

2

Clasa VI

2

Clasa VII

2

Clasa VIII

2

 • vizite la muzee şi expoziţii din Bucureşti şi din ţară;
 • auditii de concerte de muzica clasica si vizionari de  piese de teatru , schimburi de experienţă cu grupuri de copii şi educatori din ţară ;
 • programe de protecţie a mediului, de dezvoltare a spiritului civic comunitar;
 • excursii în ţară şi străinătate;
 • serbări organizate cu ocazia diverselor sărbători: Crăciun, Halloween etc.;
 • cenaclul literar CREUZETUL CREAȚIEI;
 • targ educational GAUDEAMUS,desfașurat la București;
 • cursuri de pregatire EN pentru elevii de ciclul primar și gimnazial ;
 • concursuri literare(CARTEA MEA DE NOPTIERĂ)/ artistice/sportive iniţiate de şcoală şi la care sunt invitaţi să participe elevi şi profesori din şcoli de stat;
 • reuniuni, dezbateri, ateliere de lucru cu personalităţi din diferite domenii: artă, literatură, sport, ştiinţă, educaţie etc.;
 • participare la proiecte şi programe educaţionale ale diferitelor ONG-uri din ţară .

 

2. Curriculum românesc

 

La Școala Gimnazială nr.1 Dor Mărunt sat se studiază toate disciplinele din curriculum-ul naţional elaborat de MECS, abordarea fiind însă una modernă, europeană, care are la bază:

 

 • utilizarea metodelor activ – participative;
 • lucrul pe grupe mici si învătarea prin cooperare;
 • valorificarea inteligentelor multiple;
 • dezvoltarea inteligentei emotionale;
 • dezvoltarea competentelor transdisciplinare;
 • organizarea de activităţi de învăţare în care elevii aplică conţinuturile însuşite în situaţii de viaţă reală;
 • învătarea diferentiată si programe de studiu individualizate conform nevoilor;
 • activităti suplimentare de sprijin si pregătire care asigură progresul fiecarui elev;
 • activităti care valorifică si evidentiază performanta scolară si excelenta;
 • consilierea individuală pentru o conduită corectă si relationare optimă cu colegii si profesorii realizată de o echipă de trei consilieri scolari;
 • implicarea elevilor în numeroase activităti extrascolare;
 • dezvoltarea autonomiei în pregătirea temelor si abilităti de lucru individual;
 • o pregătire solidă pentru testările si examenele nationale.
 • Un curriculum  inclusiv care asigura oportunitati de invatare si succes pentru toti elevii..

 

     * Asigurarea unei educatii deschise,prietenoase toleranta, democratica ce combate discriminarea si se adapteaza la diversitatea nevoilor.

 

3. Competenţe cheie europene

 

Curriculumul vizează la Școala Gimnazială nr.1 Dor Mărunt sat şi formarea competenţelor cheie stabilite la nivelul Uniunii Europene:

 

 • Comunicarea în limba maternă
 • Comunicarea în limbi străine
 • Competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie
 • Competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie
 • Competenţe pentru a învăţa să înveţi
 • Competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice
 • Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
 • Sensibilizare culturală şi exprimare artistică

 

4.Cercuri si activitati

Şcoala Gimnazială nr.1 Dor Mărunt  oferă elevilor posibilitatea de a alege dintr-o gamă variată de cercuri, la care pot participa in intervalul orar 14.00 - 16.00


-          Lectură

-          Design

-          Pictură

-          Cor

-          Tehnologia Informaţiei şi Comunicării

-          Codul bunelor maniere

-          Fotbal

-          Teatru

-          Curiozităţi geografice

-          Vizionări

-          Dans

-          Limba şi literatura română - pregătire pentru olimpiade şi concursuri

-          Limba şi literatura română - recuperarea/ aprofundarea cunoştinţelor

-          Matematică – pregătire pentru olimpiade şi concursuri

-          Matematică - recuperarea/ aprofundarea cunoştinţelor

-          Pregătire pentru testările naţionale – limba română

-          Pregătire pentru testările naţionale – matematică

-          Teme individuale

-          Atelier de creaţie

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2015 - 2016


Elevi: preșcolari-101, primar-246, gimnazial-154.

 - Activități opționale: Literatuta pentru copii , Șah, TIC,Matematică distractivă; 

- Activități de aprofundarea materiei la clasele: a II-a ,a IV-a, a VI-a și a VIII-a prin programul de pregătire suplimentară;
- cenaclul literar CREUZETUL CREAȚIEI;
tîrg educațional GAUDEAMUS;
programe de protecție a mediului, de dezvoltare a spiritului civic comunitar;
reuniuni, dezbateri, ateliere de lucru;
cursuri literare CARTEA MEA DE NOPTIERĂ; vizite la muzee și expoziții din țară.