VT Family - шаблон joomla Продвижение

Derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizând următoarele obiective:

-          Dezvoltarea  individuală a elevului;

-          Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ;

-          Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare  personală permanentă

-          Decizia de a oferi societăţii absolvenţi pregătiţi,  activi şi eficienţi, apţi pentru  a se integra în viaţa societăţii;

Viziunea şcolii:  Împreuna pentru o educaţie de calitate

Scopul principal al Scolii Gimnaziale nr.1 este acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pentru fiecare elev prin:

Formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educaţie şi, mai târziu, la viaţa de adult;

Organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la activităţi artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi echipamente;

Asigurarea dezvoltării depline a potenţialului, talentelor şi intereselor specifice fiecărui elev, prin activităţi de învăţare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei, astfel încât fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând, în acelaşi timp, avantajele cooperării şi ale sprijinului reciproc;

Încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprie, prin acordarea  de recompense şi stimulente;

Cultivarea respectului pentru puncte de vedere şi idei diferite, în cadrul unor activităţi de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii despre diferite culturi, obiceiuri, ocupaţii şi opinii;

Crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant  activ la propria învăţare.

Misiunea şcolii:

Scoala Gimnazială nr.1 are ca tel să dezvolte tineri sănătosi, echilibrati, deschisi noului, receptivi, toleranti, sociabili si polivalenti, cu o profundă cunoastere a lumii în care cresc, înzestrati cu deprinderi si abilităti care să le permită adaptarea la o lume în continuă schimbare, cu oportunităti pentru fiecare individ să-si atingă telurile personale propuse, tineri care să devină dornici să învete permanent, să aprecieze si să promoveze valori si practici democratice – adevărati cetăteni internationali ai celui de-al treilea mileniu.