VT Family - шаблон joomla Продвижение

 

MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOR MĂRUNT SAT

Șos.București Constanța Nr.77, Loc. Dor Mărunt – 917055, jud. Călărași

Telefon:+40242644240                                      

Fax:+40242644240                                              E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr. înreg. 994/30.08.2019

TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2019-2020

Nr. Crt.

Perioada

Tema

Obs.

1.

Septembrie 2019

Realizarea programului privind deschiderea noului an școlar;

Analiza și aprobarea încadrărilor și a repartizării diriginților la clasele a V-a;

Aprobarea orarului școlii pentru noul an școlar;

Repartizarea spațiilor de învățământ pentru noul an școlar; Evaluarea stadiului de realizare a programului privind comanda, achiziționarea și distribuirea manualelor școlare;

Probleme curente

 

2.

Octombrie

2019

Prezentarea raportului de activitate al CA privind starea învățământului în Școala Gimnaziala Dor Marunt în anul anterior;

Prezentarea proiectului Planului Managerial pentru noul an școlar;

Discutarea și aprobarea Regulamentului Intern

Discutarea și stabilirea componentei comisiilor de lucru și organizarea comisiilor metodice;

Probleme curente

 

3.

Noiembrie 2019

Informare privind situația evaluării, notării ritmice și frecvenței;

Discutarea și aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale Dor Marunt pentru 2019-2020;

Discutarea stadiului de derulare a proiectelor în care este implicată școala

Discutarea și aprobarea burselor sau alte forme de sprijin; Probleme curente

 

4.

Decembrie 2019

Aprobarea   evaluărilor     la   personalul   didactic   auxiliar   și

nedidactic;

Discutarea și aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru 2020-2021;

Aprobarea încheierii situației școlare pe sem I

Dezbaterea și aprobarea raportului de activitate pe semestrul I;

Probleme curente

 

5.

Ianuarie

2020

Analiza activității compartimentului contabilitate;

Prezentarea planului managerial pe sem II

Elaborarea fisei   postului si a criteriilor de evaluare a personalului didactic, auxiliar si nedidactic;

Dezbatere privind   stadiul de organizare și desfășurare a concursurilor pe discipline;

Aprobarea concediilor de odihnă a personalului nedidactic si didactic auxiliar;

Analiza activității comisiilor metodice: ”Limbă și comunicare”,

”Matematică și Științe”

Probleme curente

 

6.

Februarie

2020

Aprobarea proiectului de încadrare

Probleme curente

 

7.

Martie 2020

Analiza rezultatelor obținute de elevi la Simularea EN 2020 și stabilirea planului de măsuri remediale

Analiza activității comisiilor metodice: ”Om și societate”, ”Sport,

Arte, Tehnologii”

Analiza starii disciplinare in randul elevilor Aprobarea programului ”Școala Altfel”; Probleme curente

 

8.

Aprilie

2020

Aprobarea strategiei de dezvoltare profesionala a personalului

didactic

Analiza   rapoartelor comisiilor metodice privind parcurgerea materiei si evaluarea ritmica

Probleme curente

 

9.

Mai 2020

Realizarea cadrului organizatoric privind Evaluarea Națională

Informare privind participarea și rezultatele obținute de elevii școlii la concursurilor pe discipline;

Analiza stadiului de pregătire a elevilor pentru susținerea examenelor de sfârșit de an;

Probleme curente

 

10.

Iunie 2020

Aprobarea programului privind serbarea de sfârșit de an; Elaborarea și aprobarea unui plan de măsuri privind lucrările de reparații și igienizare a spațiilor de învățământ;

Aprobarea concediilor de odihnă a personalului didactic;

 

11.

Iulie 2020

Probleme curente

 

12.

August 2020

Evaluarea personalului didactic

 

Președinte CA,

Director,

                                                                             STAN MARIANA

Download Regulament intern

Decizie Construire Consiliu de Administratie