VT Family - шаблон joomla Продвижение

IV.3. ANALIZA SWOT

S-a realizat analiza SWOT pentru 3 aspecte: curriculum,  resurse umane și resurse materiale

  

Oferta curriculară

Puncte forte

Puncte slabe

Existenta celor 3 nivele  de învătământ–preșcolar,  primar, gimnazial

Clase ce contin un numar de maximum 18 elevi

Cursuri opţionale în afara schemei orare precum Prietenul meu calculatorul, Dansuri populare, Literatură pentru copii.

Cercuri pentru dezvoltarea talentelor artistice sau a abilitățior sportive

Rezultate bune la olimpiade si concursuri

Interesul cadrelor didactice pentru dezvoltarea unui parteneriat şcoală-familie

Frecvenţa elevilor-foarte bună

Rezultate  bune la examene nationale – procent satisfăcător de promovabilitate

Folosirea insuficientă  a echipamentelor moderne;

Implicarea insuficienta a profesorilor  în proiecte internationale;

Evaluarea unui proiect nu se face în toate cazurile pe baza unor criterii de evaluare prestabilite;

Învăţarea diferenţiată nu se aplică de către toate cadrele didactice

Oportunităti

Amenintări

Introducerea unui program diferentiat de pregatire  suplimentara la disciplinele de examen ,in  vederea obtinerii unui procent de promovare ridicat,dar si a unor medii de peste 9,00

Legislatia schimbătoare

Concurenta altor școli gimnaziale din zona(ex. exodul elevilor cu rezultate bune in ciclul primar catre scoala Lehliu).

Resursa umană

Puncte forte

Puncte slabe

-Personal didactic calificat 100%;

-Relatiile interpersonale (profesor-elev, conducere subalterni, profesori-părinti, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educational

deschis si stimulativ;

-Cursuri de formare organizate în școală;

-Există o bună  delimitare a responsabilitătilor  cadrelor  didactice precum si o bună coordonare a acestora;

-Intâlniri frecvente cadre didactice –părinti;

Lipsa timpului pentru întâlniri între cadrele didactice

Nu toate cadrele didactice realizează ore de curs folosind TIC

-

Oportunităti

Amenintări

-Posibilitatea scolii de a-si selecta cadrele didactice

-Varietatea cursurilor de formare si perfectionare organizate de CCD, ONG-uri sau Universităti

-Legislatia schimbătoare

-Concurenta altor scolii cu acelasi profil în recrutara personalului didactic.

Migrarea elevilor spre alte unităti școlare.

Resurse materiale

Puncte forte

Puncte slabe

Spaţiul fizic şcolar modern şi adecvat unei activităţi şcolare de calitate

Existenta cabinetelor,  laboratoarelor functionale pentru anumite discipline:stiinte informatică, istorie, geografie.

Cadrele didactice beneficiază de 4 xerox-uri si 3

calculatoar echipat cu imprimanta, plasate în cele trei cancelarii, pentru realizarea materialelor didactice.

In anul scolar 2014 -2015 scoala a fost dotata cu un nr.de 5 calculatoare obtinute prin donatie de la Scoala  Sfintii Voievozi din Bucuresti,scoala cu care unitatea noastra are un parteneriat.Tot de la aceasta scoala am  obtinut, tot prin donatie, mobilier scolar( pupitru trapez 31 buc.,masa scolara 3 buc.,banca scolara 26 buc.,catedra scolara 3 buc.,scaun schelet metalic 60 buc.,carti biblioteca 991 buc.) . Tot prin donatie am obtinut de la SC MODULE WORKS SRL ,(birouri 16 buc.,comode 10 buc.,scaune birou 11 buc.,cuier haine 1 buc.,corp biblioteca 1 buc)cf.contactului de donatie nr.1 din 2 aprilie 2016.

Existenta a două biblioteci câte una în fiecare din cele două sedii ale scolii  cu un fond de carte de aproximativ 13 000 de publicaţii.

Terenul de sport cu o suprafată de aprox. 500 mp  si

sala de sport dotata cu echipamente sportive necesare desfasurarii orelor  de sport.

Existenta  a unei masini de transport persoane care asigură transportul elevilor de la şi către şcoală.

Faptul că nu există sistem video  de proiectie în sălile de clasă.

Dotare insuficienta a laboratoarelor de fizica si chimie

Dotarea scolii cu inca o masina necesara transportului elevilor din cele trei localitati limitrofe catre scoala de centru.

Oportunităti

Amenintări

Posibilitatea construirii in viitorul apropiat a unui teren de sport in Scoala Nr.1.

Construirea unui grup sanitar modern in gradinita Barzeni.

In viitorul apropiat intentionam sa modificam instalatia termica trecand-o de la incalzirea cu lemn la incalzirea cu gaze.

Lipsa sălilor pentru  numărul tot mai mare de clase, pe care scoala il are de la an la an.