VT Family - шаблон joomla Продвижение
 • Menţinerea unei legături permanente, eficiente, cu familiile elevilor, mai ales cu familiile elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate;
 • Colaborarea diriginte/ învăţător — profesori — elevi — părinţi după principiile unui parteneriat în care toate părţile trebuie să-şi modeleze participarea pentru obţinerea unor reuşite educaţionale;
 • Întrunirea periodică a Consiliului de administraţie, a Consiliului profesoral şi a Comisiilor de specialitate;
 • Modernizarea întregii clădiri (exterior şi interior) şi în special a sălilor de clasă, sporirea sistemului de securitate prin supraveghere video, oferindu-se astfel condiţii mai bune de studiu cu scopul creşterii interesului elevilor faţă de activităţile şcolare şi recreative;
 • Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare specifice disciplinelor predate, abordate pragmatic, conform personalităţii fiecăruia şi a importanţei pentru sporirea prestaţiei didactice;
 • Înscrierea cadrelor didactice la sesiunile pentru obţinerea gradelor didactice (4 profesori – înscrişi la gradul didactic I, 1 profesor – înscris la gradul didactic II):

Nr. crt.

Gradul didactic

Stadiul susţinerii

Numele şi prenumele candidatului

Specialitatea

1

I

Inspecţie specială

Cojan Elena

Educaţie muzicală

2

I

Inspecţii curente

Tănase Alina

Învăţământ primar

3

I

Inspecţii curente

Dumitru Lenuţa

Învăţământ primar

 • Activităţi metodico-ştiinţifice, susţinere de lecţii/ activităţi  demonstrative (cercuri pedagogice: Chivulescu L., Ionescu A., Calciu L.- învăţători;Iordache D. – învăţători; prof. Cojan Elena – muzică; comisii metodice: Ivanciu C. – învăţător; Sârbu Nicoleta – biologie; Dobre Marilena – lb. engleză; Nedelcu F. – educaţie plastică;) şi referate, prezentări ppt,  participări la simpozioane, publicare de articole în reviste de specialitate;
 • Participări la cursuri/ sesiuni de formare continuă:

Nr. crt.

Denumirea cursului/simpozion

Nr.

credite

Numele şi prenumele

cadrelor didactice

Nr. participanţi

1.

„Proiectarea didactică. Strategii şi metode de predare, învăţare, evaluare folosite în predarea limbii si literaturii române”

CCD

 

prof. Manolache Ionela

1

2.

Dosar „Formator in învăţământul preuniversitar”

 

prof. Aldea Mariana

1

3.

„Om şi societate. Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ”

POSDRU

25

prof. Spiroiu Mişu

1

4.

Simpozionul naţional „Culorile unui mediu curat … în patru anotimpuri”, secţiunea – Lucrări literare cu tema „Culoare şi mediu curat”

 

prof. Blebea Mariana

1

5.

Simpozionul naţional „Promovarea educaţiei pentru schimbare şi valenţele ei în societatea cunoaşterii”, org. „Şc. Al.I.Cuza” Roman, jud. Neamţ

 

prof. Blebea Mariana

1

6.

Simpozionul internaţional „Strategii didactice inovative în procesul instructiv-educativ al elevilor în dificultate” Craiova

 

prof. Blebea Mariana

1

7.

Simpozionul naţional „Frumos/urât pe pământ românesc” Călăraşi, jud. Călăraşi

 

prof. Rodean Gabriela, prof. înv. Dumitraşcu Daniela

2

8.

Simpozionul internaţional „Orizonturi didactice”, ediţia a XIIIa 2014, cu lucrarea „Program educaţional de sănătate”

 

prof. Cojan Elena,

prof. înv. Tănase Alina

2

9.

Forumul Educaţional MAGISTER, org. ISJ Călăraşi, CCD Călăraşi, SIVECO România, Edit. Niculescu

 

prof. Aldea M., prof. Manolache I., prof. Dabu C., prof. Viciu L.

4

10.

Expert achiziţii publice

 

prof. înv. Tănase Alina

1

11.

Simpozion „Ora pământului” , Călăraşi

 

prof. înv. Tănase Alina

1

12.

Simpozionul internaţional „Educaţia de calitate – o preocupare a şcolii de azi”, Vaslui, jud. Vaslui (diploma)

 

prof. înv. Dumitraşcu Daniela

1

13.

Simpozionul interjudeţean „Cartea, mijloc de instruire, formare şi dezvoltare în societatea cunoaşterii”, Focşani, jud. Vrancea (diplomă)

 

prof. înv. Dumitraşcu Daniela

1

14.

Simpozionul judeţean „Earth Hour”, participare cu prezentare ppt

 

prof. Sârbu Nicoleta

1

15.

Organizare Simpozion „22 martie – Ziua Calităţii Apei”, şcoală, invitaţi de la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Tenaris Sicotub

 

prof. Sârbu Nicoleta

1

 

 • Realizarea unor lecţii moderne asistate de calculator (TIC) şi orientarea predării pe metode active;

 • Programe de pregătire suplimentare a elevilor din anii terminali (clasele a VIII-a) pentru creşterea procentului de promovabilitate la cele două probe de examen – limba română şi matematică – din cadrul Evaluării Naţionale 2014 (EN2014);

 • Rezultatele obţinute la învăţătură în anul şcolar 2013/2014 se prezintă astfel:

Anul

şcolar

Clasele I-IV

Clasele V - VIII

Total

Promovaţi

Din care:

Calif. FB

Total

Promovaţi

Din care:

Cu medii7-10

Nr.

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

Nr.

%

Nr.

%

2013-2014

339

320

94,3

281

82,89

234

200

85,47

192

96

 • Rezultatele obţinute la evaluarea naţională:

Anul şcolar

Înscrişi

Prezenţi

Promovaţi

%

2013-2014

55

55

48

87,27