VT Family - шаблон joomla Продвижение
VTEM skitter

Scoala Gimnaziala nr.1
Dor Marunt Calarasi

VTEM skitter

VTEM skitter

VTEM skitter

Poze diverse

Clipuri video si foto

Puteti accesa mai usor informatiile de care aveti nevoie

Vizualizeaza filmulete de la evenimente

Verifica ultimele fotografii de la scoala.

Acceseaza activitatile scolare & extracurriculare.

Misiunea si viziunea

Viziunea şcolii:

 Împreuna pentru o educaţie de calitate

Misiunea şcolii:

 Scoala Gimnazială nr.1 are ca tel să dezvolte tineri sănătosi, echilibrati, deschisi noului, receptivi, toleranti, sociabili si polivalenti, cu o profundă cunoastere a lumii în care cresc, înzestrati cu deprinderi si abilităti care să le permită adaptarea la o lume în continuă schimbare, cu oportunităti pentru fiecare individ să-si atingă telurile personale propuse, tineri care să devină dornici să învete permanent, să aprecieze si să promoveze valori si practici democratice – adevărati cetăteni internationali ai celui de-al treilea mileniu.

Ultimele noutati

1 Noua Acropola la Școala Dor Mărunt. Vă mulțumim pentru minunatele activități desfășurate împreună , dar și pentru daruri!
2 A fost prezentat la TV proiectul,, Vreau la Școală " - obiectivul principal fiind prevenirea abandonului scolar
3 Preșcolarii mulțumesc Medicover pentru daruri
4 Salvați Planeta!
5 Concursul,, Formidabilii", o reală provocare pentru elevii scolii Dor Mărunt - Proiect internațional
6 Saptamana Educației Globale
8 Program de pregătire pentru Evaluarea Națională 2020

Program de pregătire pentru Evaluarea Națională 2020

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOR MARUNT SAT Sos.Bucuresti Constanta Nr.77, Loc. Dor Marunt – 917055, jud. Calarasi Telefon:+40242644240                                       Fax:+40242644240                                            E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //    Program de pregătire pentru Evaluarea Națională 2020                          -clasa a VIII-a- (sat)       LUNI, ora 7.00- MATEMATICĂ, prof. Ionuț Aurel Paidel       VINERI, ora 7.00 –LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ,                                                 prof. Daniela Lascu                                                                                      Director,                                                                                                      Mariana Stan
Read more 
9 Orar 2019 - 2020

Orar 2019 - 2020

ORARUL ŞCOLII GIMNAZIALE DOR MĂRUNT GARĂ SEMESTRUL I- AN ŞCOLAR 2019- 2020
Read more 
11 TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

  MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOR MĂRUNT SAT Șos.București Constanța Nr.77, Loc. Dor Mărunt – 917055, jud. Călărași Telefon:+40242644240                                       Fax:+40242644240                                              E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // Nr. înreg. 994/30.08.2019 TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 2019-2020 Nr. Crt. Perioada Tema Obs. 1. Septembrie 2019 Realizarea programului privind deschiderea noului an școlar; Analiza și aprobarea încadrărilor și a repartizării diriginților la clasele a V-a; Aprobarea orarului școlii pentru noul an școlar; Repartizarea spațiilor de învățământ pentru noul an școlar; Evaluarea stadiului de realizare a programului privind comanda, achiziționarea și distribuirea manualelor școlare; Probleme curente   2. Octombrie 2019 Prezentarea raportului de activitate al CA privind starea învățământului în Școala Gimnaziala Dor Marunt în anul anterior; Prezentarea proiectului Planului Managerial pentru noul an școlar; Discutarea și aprobarea Regulamentului Intern Discutarea și stabilirea componentei comisiilor de lucru și organizarea comisiilor metodice; Probleme curente   3. Noiembrie 2019 Informare privind situația evaluării, notării ritmice și frecvenței; Discutarea și aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale Dor Marunt pentru 2019-2020; Discutarea stadiului de derulare a proiectelor în care este implicată școala Discutarea și aprobarea burselor sau alte forme de sprijin; Probleme curente   4. Decembrie 2019 Aprobarea   evaluărilor     la   personalul   didactic   auxiliar   și nedidactic; Discutarea și aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru 2020-2021; Aprobarea încheierii situației școlare pe sem I Dezbaterea și aprobarea raportului de activitate pe semestrul I; Probleme curente   5. Ianuarie 2020 Analiza activității compartimentului contabilitate; Prezentarea planului managerial pe sem II Elaborarea fisei   postului si a criteriilor de evaluare a personalului didactic, auxiliar si nedidactic; ...
Read more 
12 RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Dezbătut şi aprobat în Consiliul Profesoral din data de 02.09.2019             Validat în Consiliul de Administraţie din data de 16.09.2019                                                     Director, Prof. STAN MARIANA Director adj., Prof. BENCU ANDREI Nr. inreg. 987/29.08.2019 RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI Anul şcolar 2018-2019
Read more 
14 Plan managerial 2019 - 2020

Plan managerial 2019 - 2020

     1 Dor Marunt Sat                     Plan managerial An şcolar 2019-2020 Director : prof. MARIANA STAN Director adjunct: prof. BENCU ANDREI Nr. 992/29.08.2019 Viziunea ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAȚIE DE CALITATE Misiunea         Şcoala Gimnaziala nr 1are ca țel să dezvolte tineri sănătoși, echilibrati, deschisi noului, receptivi , toleranti,sociabili si polivalenti,cu o profunda cunoastere a lumii in care cresc,inzestrati cu deprinderi si abilitati care sa le permita adaptarea la o lume in continua schimbare,cu oportunitati pentru fiecare individ sa -si atinga telurile personale propuse,tineri care sa devina dornici sa invete permanent, să aprecieze și să promoveze valori și practici democratice-adevarați cetațeni internaționali al celui de-al treilea milenium. Argument În conceperea planului managerial pentru anul şcolar 2019-2020, am avut în vedere direcţiile reformei învăţământului rezultate din documentele M.E.N., planul de dezvoltare al şcolii şi analiza SWOT. Prin acest plan, dorim să fim în concordanţă cu viziunea şi misiunea şcolii, cu cerinţele Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Recomandarea Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii şi să atingem idealul educaţional, legiferat în Legea educaţiei. Urmărim să dezvoltăm un cadru propice dobândirii de informaţii şi de formare a competenţelor care să-i ajute pe elevi să se descurce în orice situaţie, să facă faţă schimbărilor, în vederea dezvoltării proceselor cognitive, de adaptare la schimbare, de achiziţionare a deprinderilor şi abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, încurajându-le gândirea critică şi comportamentul autonom şi responsabil. Priorităţi : În acest context, iată câteva din priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi implementate în sistemul de învăţământ preuniversitar: Descentralizarea sistemului de învăţământ: üeficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale;...
Read more 
15 Plan operational 2019 - 2020

Plan operational 2019 - 2020

         SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOR MARUNT SAT Sos.Bucuresti Constanta Nr.77, Loc. Dor Marunt – 917055, jud. Calarasi                        Telefon:+40242644240                                                              Fax:+40242644240                                              E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //                         Nr.  989/ 29.08.2019 PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 Tinta1.Realizarea cadrului adecvat pentru o educatie de calitate. Nr. crt. Obiective specifice Activităţi Instrumente/resurse Responsabilităţi Termen Modalităţi de evaluare a obiectivelor Indicatori de realizare 1 Utilizarea de strategii didactice cu accent pe dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi de a avea simţ critic. -planificare şi proiectare didactică ; -încurajarea spiritului de investigaţie al elevilor ; -stimularea creativităţii prin inovaţie didactică ; -participare la activităţi extraşcolare ; -organizarea de simulari la nivelul scolii ; -programe de ameliorare a rezultatelor slabe obtinute la simulari prin stabilirea orarului de pregatire intre orele 07:00-08:00 dimineata ; -organizare sedintelor cu parintii, lunar, in vederea sustinerii   programului de pregatire ; -program de pregatire diferentiata pentru elevii cu risc de corigenta(corigenta inainte de corigenta). -documente curriculare ; -auxiliare didactice ; -lecţii pe suport electronic ; - documente proiective ; -spaţii şcolare ; -invatarea prin teatru,prin muzica,arta si civilizatie,tehnica &TIC,sport,educarea mintii-sah. -cadrele didactice ; -responsabili de comisii şi de catedre ; -responsabil comisie de curriculum. -permanent -analiza documentelor şcolare ; -observarea sistematică; -asistenţe la lecţii. -gradul de participare a preşcolarilor şi a şcolarilor la activităţi ; -numărul participărilor la concursuri şcolare ; -gradul de participare a elevilor atat la programele de pregatire suplimentara cat si la simularile organizate sa fie de 100% -menținerea procentului de promovare la Evaluarea Națională               -reducerea nr. de elevi corigenti(cu cel putin 6) 2 Formarea atitudinilor şi a...
Read more 
16 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Stimați cetateni! Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, au intrat în vigoare și vor fi aplicabile noile prevederi ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest regulament vă privește și pe dumneavoastră, deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți cât și pentru operatori, și totodată vă oferă mai multe drepturi în acest domeniu. Luând în considerare următoarele: Cerințele Regulamentului nr. 679/2016/ GDPR; Cerințele de reglementare și obligațiile de asigurare a confidențialității informațiilor și datelor cu care operăm, nume și prenume, adresa, CNP, serie și număr de buletin, date fiscale și date bunuri imobile, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, angajatori, date privind studiile și profesia, date privind infracțiuni, condamnări penale, cazier, originea etnică, date de sănătate ale contribuabililor; în cadrul partenerilor cu care avem colaborări pentru furnizarea de produse și servicii, colectăm date cu caracter personal ale reprezentanților legali sau delegați, funcția deținută, telefon mobil, adresa de email. procesarea datelor pentru furnizarea serviciilor publice; colectarea datelor prin intermediul formularului de contact, prin e-mail, telefon și/sau fax referitoare la furnizarea serviciilor publice; executarea unei operațiuni de plată; gestiune economico-financiarăși administrativă; soluționare petiții / sesizări; prelucrarea oricăror alte solicitari primite direct sau online, inclusiv formularea răspunsurilor la solicitări; încheierea și executarea de contracte (spre exemplu: pentru încheierea unui contract de achiziț administrarea și întreținerea website-ului; activități de recrutare și selecție de candidați calificați, capabili să promovarea unor acțiuni și evenimente; servicii de consiliere legalăși reprezentare în justiție; gestionarea declarațiilor de avere și de interese; pentru...
Read more 
17 Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!

Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!

  Un orasel de nota 10, in cadrul proiectului ,,Traieste de nota 10'' marca Respiro! ...
Read more 
18 Educația ne unește - dezbatere